Översättningstjänster

Vi erbjuder mångsidiga språktjänster av hög kvalitet för olika branschernas behov. 

Förutom översättning erbjuder vi även tolkningstjänster och andra språktjänster, så som korrekturläsning, lokalisering samt terminologiska tjänster. Vi anlitas av såväl företag som privatpersoner runt hela världen. 

Vi har ett stort och yrkeskunnigt nätverk av underleverantörer, som besitter en gedigen expertis på de områden inom vilka vi erbjuder översättning och tolkning. Dessutom har vår projektchef tiotals års erfarenhet av sjöfartsbranschen.