Dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Namn: Lempisana Oy
FO-nummer: 2952359-3
Adress: Bangårdsgatan 53 A
Postnummer: 20100
Postort: ÅBO
Telefonnummer: +358 (0) 45 7873 7896
E-postadress: info@lempisana.com

2. Person som svarar för registerärenden

Företag: Lempisana Oy
Namn: Reetta Lempiäinen
Adress: Ratapihankatu 53 A
Postnummer: 20100
Postort: ÅBO
Telefonnummer: +358 (0) 45 7873 7897
E-postadress: reetta.lempiainen@lempisana.com

3. Registrets ändamål

Insamlade personuppgifter används till:
Identifierande av kunder, behandling av kontaktförfrågningar och givande av offerter.

4. Grunder för uppsamlande och hantering av information

Kunden uppgifter uppsamlas och behandlas med kundens samtycke, eller för att verkställa ett avtal som ingås med kunden.

5. Uppgifterna i registret

Företagets namn, FO-nummer, E-postadress, Telefonnummer, Adress

6. Tid som uppgifterna bevaras

Personuppgifterna bevaras så länge de behövs för att verkställa ett avtal som ingås med kunden eller för att utveckla kundservicen.

7. Informationskällor

Till registret samlas information från:
Personen själv. Från av myndigheter upprätthållna register inom lagens gränser (till exempel ytj.fi). Uppgifter samlas också med hjälp av analysverktyget Google Analytics.Rekisteriin kerätään tietoja:

8. Utlämnande och översändande av uppgifter

Uppgifterna utlämnas inte utanför företaget. En del av de service och mjukvaruleverantörer företaget använder kan förvara information utanför EU/EES-området.

9. Hantering av cookies

Vi använder på vår sida cookies. En cookie är en liten textfil som sänds till och bevaras på användarens dator. Detta möjliggör för sidans upprätthållare att identifiera återkommande besökare, underlätta inloggning och sammanställa kombinationsinformation över besökare. Med hjälp av denna information kan vi fortlöpande förbättra våra sidors innehåll. Cookies är inte skadliga för användarnas datorer och filer. Vi använder cookies för att kunna erbjuda våra kunder service och tjänster enligt deras specifika behov. 

De flesta webbläsare möjliggör avstängning av cookie-funktionen, ifall att någon som besöker vår sida inte vill att vi samlar dessa uppgifter. Detta styrs vanligtvis via webbläsarens inställningar. 
Det är bra att beakta att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av våra sidor eller service vi erbjuder ska fungera korrekt. 

10. Skydd av registret

Uppgifterna förmedlas över SSL-krypterad förbindelse.  
Elektroniska uppgifter skyddas av brandvägg, användarnamn och lösenord.  
Endast de personer i tjänst hos registerhållaren vilka i sitt arbete behöver uppgifterna har rätt att använda uppgifterna i registret. 

11. Automatiska beslut

Automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) tas inte.

12. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne. Underskriven begäran om att granska uppgifterna skickas i skriftligt format till den person som svarar för registerärenden. 

Man har rätt att utan avgift granska sina uppgifter högst en gång per år. 

Den registrerade har rätt att kräva korrigering eller raderande av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller att uppgifterna överförs från ett system till ett annat. Hen har även rätt att begränsa eller motsätta sig hanteringen av sina uppgifter enligt artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning. 

Den registrerade har rätt att återta ett tidigare medgivande till hantering av uppgifter eller att inge klagomål över omständigheter i hanteringen av sina personuppgifter till övervakningsmyndighet. 

Den registrerade har rätt att förbjuda användning av sina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte.