Viljan att utvecklas och skapa något nytt

Det fanns flera orsaker till att grunda ett eget företag. Viljan att utvecklas och skapa något nytt, att ta ett större ansvar för översättningar och kvalitetsfrågor samt att med eget namn svara för arbetet. Eftersom delägarna själva har erfarenhet av att arbeta som översättare vill Lempisana vara en byrå som behandlar sina översättare rättvist.

Bägge delägarna har utöver studier och arbetserfarenhet av att leva sin vardag på ett främmande språk. Båda två har bott i Tyskland, Sanna som utbyteselev i Leer och Reetta som utbytesstuderande i Heidelberg. Reetta har även tillbringat ett år som utbytesstuderande i Schweiz och Sanna har bott och arbetat i Österrike och i Dominikanska republiken.

Varför är  översättande delägarnas ”grej”?

Man får ta reda på olika saker, det passar en nyfiken människa. Det känns bra att hitta en finskspråkig lösning på något som till en början kändes krångligt. Man får fundera på språkliga fenomen och man ser genast resultatet av sitt arbete. 

– Sanna

En passion för språk, hur man kan uttrycka saker och hur viktigt det är att förmedla budskap.

– Reetta